Autismebewustwordingstraining 

Autisme is uniek! Door een andere informatieverwerking uiten de kwaliteiten en beperkingen van een autisme spectrum stoornis zich bij elke persoon anders. Dit komt door een andere informatieverwerking.

 Wat betekent dit op het werk? Op de sportclub? Op school of opleiding?

 Hoe zorgt u voor een autismevriendelijke omgeving? Hoe komt u tot een optimale samenwerking en haalt u de kwaliteiten van uw collega, sportmaatje of leerling naar boven?

 In deze training krijgt u:

* Basiskennis over autisme en informatieverwerking

* Praktische handvatten hoe te communiceren

* Hoe richt u een prikkelarme omgeving in

* Do’s en Don’ts

 Informeer voor diverse mogelijkheden bij Stichting Empower!