Spring naar content

Actaut integreert in Stichting Empower

Met ingang van 1 oktober 2020 zal Actaut opgaan in Stichting Empower. Alle direct belanghebbenden zijn ingelicht en doelgroep zal onveranderd bediend blijven worden. Door deze stap kan Stichting Empower haar gespecialiseerde zorg nog meer differentiëren.

Actaut was gespecialiseerd in ambulante individuele én ouderbegeleiding binnen dezelfde doelgroep als Stichting Empower, waardoor er gesproken kan worden van een sterker verstevigd aanbod.

Bestuur, directie en de initiatiefnemers van beide organisaties spreken van een mooie stap ten gunste van de doelgroep en zijn ervan overtuigd, dat hiermee de jeugdhulp aan jongeren en kinderen met autisme en/of ADHD en/of jongeren en kinderen met een andere structuurbehoefte zal worden versterkt.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onderstaande organisaties. Met ingang van 1 oktober a.s. zal alle correspondentie via Stichting Empower lopen.

Actaut                                             Stichting Empower

Anlosediep 30                                 Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1

8032 NG Zwolle                              8025 BW  Zwolle

06 1448 3507                                  038 303 0128

info@actaut.nl                                 info@stichtingempower.nl

Bijschrift foto: Wilco Voulon, oprichter en initiatiefnemer van stichting Empower overhandigt Dirk Schakelaar, mede oprichter en initiatiefnemer van Actaut een bos bloemen en een stichting Empower shirt en heet Dirk Schakelaar namens bestuur en raad van toezicht van harte welkom.