Ambulante begeleiding

Sommige jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) of ADHD hebben in het dagelijks leven wat meer ondersteuning nodig dan andere jongeren. Stichting Empower is hierin gespecialiseerd en biedt o.a. individuele begeleiding aan jongeren met ASS of ADHD. Deze begeleiding wordt doordeweeks en in weekenden aangeboden aan jongeren in de leeftijd van 6-30 jaar. Begeleiding gebeurt thuis of op een afgesproken locatie. 

Eigen leerdoelen
Doel van de begeleiding is het stimuleren van zelfredzaamheid en streven naar zelfstandigheid. Bij de begeleiding kijken we eerst naar wat iemand al kan. Vanuit deze vaardigheden werken wij vervolgens aan de verdere ontwikkeling van competenties. Hiervoor werken we aan de hand van leerdoelen. De begeleiding en ondersteuning worden op maat gegeven.

Regelmatige evaluatie
Voordat de ambulante begeleiding van start gaat, wordt een kennismakingsgesprek met jongere en eventueel ouders/verzorgers gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke begeleider het beste past bij de jongere, worden afspraken gemaakt en een voorlopig begeleidingsplan opgesteld. Na 6 weken vindt evaluatie plaats waarbij we bespreken hoe de begeleiding ervaren is, wat goed gaat en waarbij ondersteuning nodig is. Dit wordt vastgelegd in het begeleidingsplan, dat regelmatig wordt geëvalueerd.

Succeservaringen
De jongere staat centraal tijdens de begeleiding. Wat en hoe wil iemand leren? Dankzij de opgebouwde vertrouwensband tussen jongere en pedagogisch medewerker, ontstaat er een veilige sfeer. Een omgeving waarin de jongere zich kan ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied en op het gebied van praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Succeservaringen opdoen en een gezonde levensstijl zijn hierbij ons uitgangspunt. Opplussen noemen we dat bij Stichting Empower!

 

 

Voorbeelden van ambulante begeleiding
 

Ondersteuning aan de jongere en ouders
Behoefte aan hulp bij het aanleren van vaardigheden als opstaan, wassen, aankleden, naar school fietsen, opruimen, plannen en organiseren, koken, verbeteren contact tussen gezinsleden, meegaan met gesprekken op school…? Op afgesproken tijden komt een pedagogisch medewerker bij je thuis.

Zelfstandig wonen met ondersteuning
Behoefte aan ondersteuning bij het voeren van gesprekken voor opleiding of werk, het regelen van financiën, het voeren van de huishouding en het plannen en organiseren? Of overzicht krijgen, contact maken met anderen…? Op afgesproken tijden komt een pedagogisch medewerker bij je thuis of op een afgesproken locatie.

Weerbaarheidstraining: Rots en Water

Word weerbaar en krijg zelfvertrouwen! Het weerbaarheidsprogramma Rots en water leert jongeren op een goede manier voor zichzelf op te komen en zelfverzekerder te worden. Een psycho-fysieke training, waarbij bewustwording en positieve sociale vaardigheden ontwikkeld worden. Hoe komt men over op een ander? En welk gevolg heeft het eigen gedrag?

Door fysieke oefeningen tijdens de training te doen, ervaart een jongere hoe krachtig hij of zij is. Hiermee wordt het zelfvertrouwen bevorderd. We bespreken de oefeningen en spelen situaties na, waardoor de jongere zich bewust wordt van zichzelf en van de interactie met de ander. Het geeft zelfvertrouwen bij het aangaan van contact met anderen. 
 
Standvastig & flexibel
Tijdens het programma wordt geleerd om te reageren als Rots of als Water. Rots staat voor het streven naar onafhankelijkheid en weerbaarheid. Water staat voor verbondenheid en communicatie. Per situatie kijken we wat de beste reactie is. Beide manieren van reageren hebben voor- en nadelen. Kiezen voor Rots geeft als voordeel standvastigheid, maar kan als nadeel hebben dat men zich afsluit voor eigen gevoelens, de zelfbeheersing verliest en het eigen leerproces afbreekt. Kiezen voor Water geeft als voordeel flexibiliteit, maar kan als nadeel hebben dat men overspoeld wordt door anderen en prikkels van buitenaf, waardoor er geen controle meer is over de situatie.

Naast de wekelijkse lessen zijn er opdrachten voor thuis. Door datgene wat geleerd is tijdens de training ook thuis te oefenen en na te lezen, wordt een koppeling met thuis, school, werk en andere situaties gemaakt. En dat draagt bij aan de succeservaring. 

Informeer naar de specifieke mogelijkheden bij Stichting Empower.

Printbare handout

Begeleiders

Onderstaande begeleiders zijn betrokken bij deze afdeling van Stichting Empower. Meer weten over een begeleider(s)? Klik op de foto of in de begeleidende tekst om verder te lezen.

Xandinho Mechielsen

Xandinho Mechielsen

Mijn naam is Xandinho Mechielsen en ik vind mijzelf een spontane vrolijke man die positief in het leven staat. Ik houd van eerlijkheid en oprechtheid.

Xandinho Mechielsen

Mijn naam is Xandinho Mechielsen en ik vind mijzelf een spontane vrolijke man die positief in het leven staat. Ik houd van eerlijkheid en oprechtheid.

Mijn taken binnen Stichting Empower:
Op de leefgroep Van Disselstraat ben ik begeleider en daarnaast begeleid ik jongeren bij Auti-voetbal.

Mijn drijfveren:
Het is erg leuk om te werken met jongeren met een autisme spectrum stoornis.  Het geeft me veel energie, het is lekker afwisselend en vaak erg gezellig! Ik vind het belangrijk om structuur en een gezondere leestijl te bevorderen.

Naast mijn werk doe ik aan dansen, boxen en voetbal.

Meer
Wilfred Timmer

Wilfred Timmer

Mijn naam is Wilfred Timmer. Ik ben een spontane vrolijke jonge man. Eerlijkheid, inzet en positieve benade- ring zijn woorden die bij mij passen.

Wilfred Timmer

Mijn naam is Wilfred Timmer. Ik ben een spontane vrolijke jonge man. Eerlijkheid, inzet en positieve benade- ring zijn woorden die bij mij passen.

Mijn taken binnen Stichting Empower:
Als coördinator van de leefgroep (beschermd/begeleid wonen) van Stichting Empower ben ik verantwoordelijk voor de intakes, evaluaties en begeleidingen van cliënten. Hiervoor sta ik veel in contact met ouders en verwanten. Ook het coachen van medewerkers en stagiaires en het maken van planningen behoort tot mijn takenpakket.                                                        

Drijfveren:
Ik vind het fantastisch om bij te mogen dragen aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van jongeren met een autisme spectrum stoornis. Samen met de jongeren kijken waar hun kracht ligt en werken aan doelen om het uiteindelijke doel van zelfstandigheid proberen te behalen, daar krijg ik kracht van. Ook de inzet en begeleiding van het netwerk om de jongeren heen geeft mij energie!                                                       

Naast mijn werk ben ik graag bezig met mijn gezin, roofvissen, voetbal en fitness.

 

Meer