Spring naar content

Ons streven: gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid

De prestatie theorie

Stichting Empower begeleidt vanuit de presentietheorie en -benadering. Prof. Dr. A. Baart Is hiervan de geestelijk vader. Prof. Dr. A. Baart studeerde andragologie , specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie en promoveerde in de wijsbegeerte.

De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentie benadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.