Stichting Empower is op zoek naar een HBO afstudeerstagiaire Bedrijfskunde M/V
08 maart 2021

Stichting Empower is op zoek naar een HBO afstudeerstagiaire Bedrijfskunde M/V

Stichting Empower is een non-profit organisatie, welke kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD begeleidt. De begeleiding is erop gericht onze cliënten met behulp van onder andere sport en een gezonde levensstijl verder te ontwikkelen.

De visie van Stichting Empower is dat wanneer cliënten angsten hebben overwonnen en successen hebben ervaren ze een positiever zelfbeeld ontwikkelen. Vanuit dat positieve zelfbeeld zijn zij makkelijker te coachen op vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Dat kunnen sociale en/of maatschappelijke competenties zijn, maar ook op het gebied van weerbaarheid of zelfredzaamheid.

Stichting Empower begeleid volgens de presentietheorie van Prof. Dr. A.J. Baart. De essentie van de presentietheorie is “naast” de cliënt staan en dan samen kijken en onderzoeken wat nodig is om te ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van de positieve benadering tot wat cliënt al kan.

Stichting Empower is op verschillende locaties gevestigd in de regio Zwolle. Begeleid wonen, ambulante begeleiding en kortdurend verblijf zijn verschillende units binnen de organisatie. Daarnaast begeleid en faciliteert Stichting Empower voor haar cliënten verschillende sporten, waaronder voetbal, fitness en hardlopen. Dit in samenwerking met diverse maatschappelijke partners. PEC Zwolle is hier één van.

In 2015 heeft de decentralisatie ( transitie) van de zorg plaats gevonden. Dit heeft vergaande gevolgen gehad voor de juridische-, economische- en bedrijfskundige processen binnen de zorg in het algemeen en daardoor ook voor Stichting Empower. De organisatie heeft haar secundaire bedrijfsprocessen dermate moeten inrichten zodat de organisatie kon anticiperen op de transitie. Stichting Empower wil zich de komende jaren blijven ontwikkelen om zo de beste én best betaalbare zorg te kunnen blijven bieden.

Met een ophanden zijnde veranderende zorgvraag wil Stichting Empower strategisch voorbereid zijn en zien wij mogelijkheden voor een interessante afstudeeropdracht.

Stichting Empower is op zoek naar een

 

HBO afstudeerstagiaire Bedrijfskunde M/V

Waar vinden stagewerkzaamheden plaats?

Op het kantoor aan de Dr. Eeftinck Schattenkerkweg in Zwolle worden alle werkzaamheden op het gebied van de bedrijfsvoering en zorginhoudelijke ondersteuning uitgevoerd. Alle processen op dit adres binnen de stichting dienen maar één doel en dat is de juiste begeleiding bieden aan onze cliënten en verwanten.

Omschrijving van de afstudeeropdracht

De transformatie (transitie) van de zorg heeft een grote impact gehad op de secundaire bedrijfsprocessen van Stichting Empower. Deze processen stonden stevig onder druk, maar gesteld kan worden, dat deze momenteel goed staan. Het is echter de vraag of wij nu klaar zijn voor de huidige externe ontwikkelingen, welke concreet zullen worden in 2022. Voor het bestuur en directie is het van belang om veranderingen zoveel als mogelijk voor te zijn en met een stevig strategisch plan klaar te zijn, voordat de concretisering wordt ingezet. De afstudeeropdracht en de centrale vraag hierin is:

 

 

Welke strategie dient Stichting Empower te volgen met ingang van 2022?

Bestuur en directie hebben richtinggevende ideeën hierover, maar missen slagkracht om de beantwoording van de centrale vraag middels onderzoek te onderbouwen en verder te definiëren. Samen met en met ondersteuning van de directie en bestuur ligt er een prachtige uitdaging te wachten voor een geïnteresseerde afstudeerder

Wie ben jij zoal?

Om invulling te kunnen geven aan dit onderzoek, dien je te beschikken over enerzijds voldoende basiskennis en anderzijds dien je een opleiding te volgen richting Bedrijfskunde en/of Strategisch (verander)management en/of een opleiding, welke zich beweegt op de snij-/raakvlakken ervan. Daarnaast ben je;

 • positief, flexibel en leergierig ingesteld;
 • contactueel, communicatief en relationeel vaardig op verschillende niveaus;
 • proactief en energiek;
 • accuraat;
 • flexibel en in staat zaken helder te verwoorden;
 • in staat anderen een “spiegel” voor te houden;
 • creatief in woord en beeld.

Wat bieden wij zoal?

Een afstudeeropdracht binnen een interessante dynamische werkomgeving met een informele en collegiale sfeer. Uiteraard streven wij professionaliteit na, maar is er voldoende tijd en ruimte voor de zachte aspecten. Wij bieden naast de arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk;

 • begeleiding op maat door een vaste afstudeerbegeleider.
 • vaste heldere methoden van waaruit begeleid en geleid wordt;
 • een stagecontract voor 16 - 24 uur per week;
 • stageperiode tot en met vierde kwartaal 2021, of eventueel korter;
 • een leerzame afstudeerplek binnen een sterk ontwikkelende organisatie;
 • vrijheid voor opdrachten en projecten vanuit opleiding;
 • ruimte voor individuele groei.

Spreekt de afstudeervacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken heel graag kennis met je. Stuur ons je CV en motivatie vóór 08 maart 2021 per e-mail naar info@stichtingempower.nl onder vermelding van “Vacature HBO onderzoek strategie 2022”. Uiterlijk 15 maart 2021 verneem je van ons.

 

Voor meer informatie over onze organisatie zie www.stichtingempower.nl. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 038-3030128 voor vragen.

Terug