Stichting Empower is op zoek naar een HBO stagiaire Sociaal Pedagogisch Werker M/V
08 maart 2021

Stichting Empower is op zoek naar een HBO stagiaire Sociaal Pedagogisch Werker M/V

Stichting Empower is een non-profit organisatie, welke kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD begeleidt. De begeleiding is erop gericht onze cliënten met behulp van onder andere sport en een gezonde levensstijl verder te ontwikkelen.

De visie van Stichting Empower is dat wanneer cliënten angsten hebben overwonnen en successen hebben ervaren ze een positiever zelfbeeld ontwikkelen. Vanuit dat positieve zelfbeeld zijn zij makkelijker te coachen op vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Dat kunnen sociale en/of maatschappelijke competenties zijn, maar ook op het gebied van weerbaarheid of zelfredzaamheid.

Stichting Empower begeleid volgens de presentietheorie van Prof. Dr. A.J. Baart. De essentie van de presentietheorie is “naast” de cliënt staan en dan samen kijken en onderzoeken wat nodig is om te ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van de positieve benadering tot wat cliënt al kan.

Stichting Empower is op verschillende locaties gevestigd in de regio Zwolle. Begeleid wonen, ambulante begeleiding en kortdurend verblijf zijn verschillende units binnen de organisatie. Daarnaast begeleid en faciliteert Stichting Empower voor haar cliënten verschillende sporten, waaronder voetbal, fitness en hardlopen. Dit in samenwerking met diverse maatschappelijke partners. PEC Zwolle is hier één van.


Stichting Empower is op zoek naar een

 

HBO stagiaire Sociaal Pedagogisch Werker M/V

 

Waar vinden stagewerkzaamheden plaats?

Op het Empowerhuis in Zwolle, worden cliënten in de leeftijdsgroepen 8 tot en met 12 en 13 tot en met 17 jaar in groepsverband onder de noemer Kort Durend Verblijf (KDV) begeleid. Onder KDV valt logeren doordeweekse dagen en weekenddagen, maar ook buitenschoolse begeleiding. Overdag gaan zij in principe gewoon naar school. Middels onder andere groepsactiviteiten wordt gewerkt aan ontwikkeldoelen. Hiervoor heeft Stichting Empower divers materieel in bezit, maar wordt als de situatie erom vraagt ook uitgeweken naar externe activiteiten elders.Onze doelgroep leert binnen deze groepen en activiteiten vaardigheden in de omgang met anderen en krijgt handvatten aangereikt om met dagelijkse problemen om te gaan. Ook leren ze praktische vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid.

 

Wat ga jij zoal doen?

 • Je werkt vanuit een begeleidingsplan groepsgericht, soms op individu gericht;
 • je werkt samen in een begeleidingsteam;
 • je bent in staat om op je eigen functioneren te reflecteren;
 • je bevordert een goede leefsituatie cliënten en ziet toe op naleving huisregels;
 • je geeft inzicht in eigen gedrag van cliënt en diens leefomgeving;
 • je bent betrokken bij de participatie in groepsbegeleiding;
 • je voert motiverende gesprekken met cliënten;
 • je organiseert met collega’s huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten;
 • je voert ondersteunende werkzaamheden uit;
 • je rapporteert de verrichte werkzaamheden ten behoeve van cliënt en diens omgeving;
 • je signaleert mogelijke knelpunten en bespreekt deze met collega’s/stagebegeleider;
 • je werkt proactief en oplossingsgericht.

 

Wie ben jij zoal?

 • Je volgt een relevante HBO-opleiding (MWD, SPH, Social Work);[WV1] 
 • je bent bereid om je eigen handelen ter discussie te stellen;
 • je bent positief, flexibel en leergierig ingesteld;
 • je beschikt over goede contactuele en relationele vaardigheden;
 • je hebt affiniteit met de doelgroep en onze missie, visie en werkwijze;
 • je bent flexibel inzetbaar;
 • je bent bij voorkeur in bezit van rijbewijs.
 • je hebt een afgeronde MBO opleiding social work of sport en bewegen

 

Wat bieden wij zoal?

Een stageplaats in een interessante werkomgeving met een informele en collegiale sfeer én een team dat voor de doelgroep gaat en staat. Wij bieden naast de arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk;

 • begeleiding op maat door een vaste stagebegeleider;
 • heldere methoden van waaruit begeleid en geleid wordt;
 • een stagecontract voor 16 - 24 uur per week;
 • stageperiode tot aan de zomervakantie 2021, of doorlopend in de zomervakantie;
 • een leerzame stageplek binnen een zichzelf sterk ontwikkelende organisatie;
 • vrijheid voor opdrachten en projecten vanuit opleiding;
 • ruimte voor individuele en pedagogische groei.

 

Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je CV en motivatie vóór 01 maart 2021 per e-mail naar info@stichtingempower.nl onder vermelding van “Vacature HBO SPW 2021”. Uiterlijk 08 maart 2021 verneem je van ons.

 

Voor meer informatie over onze organisatie zie www.stichtingempower.nl. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 038-3030128 voor vragen.

 


Terug