Stichting Empower “plust op”.
05 september 2014

Stichting Empower “plust op”.

Groei

Daar waar de dienstverlening van de stichting zich in eerste instantie concentreerde op het aanbieden van alleen sportactiviteiten, wordt tegenwoordig een brede vorm van ondersteuning en begeleiding aangeboden. Sport en een gezonde levensstijl blijven daarbij belangrijke middelen, maar de begeleidingsmogelijkheden zijn veel uitgebreider geworden. Wilco Voulon, het gezicht van de stichting, legt uit: “Stichting Empower biedt ondersteuning en begeleiding aan jongeren, studenten en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Dat kan gaan om ondersteuning bij vrijetijdsbesteding, maar ook om begeleiding op woonlocaties en logeeropvang. Doel is om voor de persoon met de autisme spectrum stoornis een positiever zelfbeeld en een betere kwaliteit van leven te realiseren. Daarbij begeleiden en ondersteunen we ook de mensen in de directe omgeving van de persoon met die stoornis. Autisme Sportief blijft in een andere vorm bestaan, namelijk als methodiek voor Stichting Empower.” Dankzij de uitbreiding van de dienstverlening, biedt Stichting Empower nu 1 centraal adres voor ondersteuning als het gaat om autisme spectrum stoornissen.

Meerwaarde voor de doelgroep

Door de werkwijze van Stichting Empower, ontstaat een bijzondere wisselwerking tussen alle betrokkenen. Wilco Voulon: “Dat biedt voordeel voor iedereen. Want alle betrokkenen worden in hun eigen kracht gezet, ook onze eigen begeleiders. We houden met alles rekening met onze doelgroep.

Aanmelden

Wie van de dienstverlening van stichting Empower gebruik wil maken, neemt rechtstreeks contact op met Stichting Empower. Dat kan per mail: info@stichtingempower.nl of via telefoonnummer (038) 76 00 969 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op de website: www.stichtingempower.nl.

Terug