Spring naar content

VACATURE Sociaal Pedagogisch Werker GROEP

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid.

Wegens aanhoudende groei van onze clientèle zijn wij op zoek naar

Sociaal Pedagogisch Werker

In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan de groepsbegeleiding, die Stichting Empower biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Je bent in deze rol werkzaam op onze locatie in Zwolle, maar trekt er ook op uit met onze cliënten voor activiteiten in en rondom Zwolle. Jouw inzet doet ertoe!

Ben je op zoek naar een dynamische en actieve organisatie, welke sterk gericht is op persoonlijk professionele én tevens organisatorische innovatie en ontwikkeling en denk je te voldoen aan onderstaand profiel of er naartoe wil werken, stuur dan een korte bondige motivatie met CV naar info@stichtingempower.nl. Voor nadere informatie omtrent de organisatie kan je de website www.stichtingempower.nl raadplegen, maar ook contact opnemen via 038-3030128 voor beantwoording van vragen.

Sluitingsdatum indienen sollicitaties is 13 april 2021. Uiterlijk 15 april ontvang je een reactie.

Algemene kenmerken

 • Vervult een uitvoerende functie
 • In staat om zelfstandig alsmede in teamverband te werken
 • Organiseert en neemt deel aan activiteiten
 • Biedt ondersteuning en begeleiding aan kleine en grotere groepen cliënten
 • (Mede)verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen de groep
 • Open staan voor ontwikkeling op het gebied van ambulante begeleiding is een pré, maar geen must

Doel van de functie

Bieden van groepsondersteuning aan cliënten die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) levensomgeving niet staande kunnen houden. Met onder andere behulp van het aanmeten van een gezonde actieve levensstijl worden cliënten begeleid in het behalen van hun persoonlijke doelen. Het uiteindelijke doel is cliënten zo goed als mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. 

Organisatorische positie

De Sociaal Pedagogisch Werker ressorteert hiërarchisch onder de Zorgmanager. De verschillende afdelingen van Stichting Empower zijn:

 • Verblijf
 • Begeleiding
 • Wonen
 • Bewegen & Lifestyle

Resultaatgebieden

1        Behoefte signaleren:

 • Vormt zich een beeld van hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van cliënt in overleg met coach en/of Zorgmanager
 • Signaleert mogelijke knelpunten betreffende directe hulpverlening, bespreekt dit met coach en/of Zorgmanager
 •  Verstrekt informatie aan cliënt over bijvoorbeeld werkwijze van de hulpverlening

Resultaat:

 • Behoefte gesignaleerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidingsplan kan worden bijgesteld

2        Begeleidingsplan vormgeven:

 • Denkt mee bij vertalen hulpvraag, behoefte en mogelijkheden in Zorgplan
 • Geeft vorm aan inhoud activiteiten, denkt mee over wijze van begeleiding en doet voorstellen ter verbetering
 • Verzorgt planning en organisatie van activiteiten in overleg met Planning

Resultaat:

 • Begeleidingsplan mede vormgegeven, zodanig dat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij hulpvraag, behoefte en mogelijkheden cliënt.

3        Begeleidingsplan uitvoeren:

 • Verzorgt en begeleidt cliënten en hun systeem
 • Bevordert goede leefsituatie en ziet toe op de naleving huisregels
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen
 • Biedt ondersteuning bij inrichting van dagelijks leven
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van cliënt en diens leefomgeving
 • Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt
 • Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten. Ziet toe op de uitvoering
 • Stimuleert betrokkenheid van ouders en/of relevante anderen
 • Voert indien noodzakelijk ondersteunende werkzaamheden uit
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze met de coach en/of Zorgmanager

Resultaat:

 • Begeleidingsplan uitgevoerd, zodanig dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de groep en in staat is de gestelde doelen te behalen

Functieprofiel

Kennis:

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau
 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten
 • Kennis van de sociale kaart
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt

Specifieke functiekenmerken:

 • Sociale vaardigheden voor het begeleiden van mensen met een stoornis in het autisme spectrum; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend corrigerend optreden hierbij
 • Affiniteit met sport (is een pré!)
 • Motiveren en stimuleren van cliënten
 • Creatief vermogen voor bedenken en organiseren van activiteiten
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het verzorgen van rapportages
 • Probleemoplossend vermogen
 • Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten
 • Helicopterview, overzicht
 • Relativeringsvermogen
 • In bezit van rijbewijs