Over Stichting Empower

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Daarbij is onze missie: Het bevorderen van de kwaliteit van leven zowel voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD als voor de mensen in hun omgeving. 

Visie 
Vanuit veiligheid en op basis van gelijkwaardigheid samen werken aan zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl van de cliënt. Vanuit de mogelijkheden werken aan succeservaringen het overwinnen van angsten. Vanuit de ontwikkeling van een positief zelfbeeld verder werken aan andere competenties. 

Samenwerking
Wij werken nauw samen met behandelaars als Vitree, Karakter en Accare. Hierdoor wordt begeleiding door Stichting Empower geïnitieerd vanuit de behandeling en begeleiding van de jongere afgestemd op IPG door de behandelaar in het gezin.

Regelmatig houden wij multidisciplinair overleg met SWT/CJG/GGD, ouders, jongere, behandelaar, school/opleiding/werk om zo zorg op maat te bieden.

Begeleidingsvormen
Stichting Empower biedt de volgende begeleidingsvormen:

 • Individuele begeleiding/ambulante begeleiding
  Eén-op-éénbegeleiding door vaste begeleiders volgens afspraak, zonodig op wisselende locaties op wisselende tijden. In de begeleiding is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en wordt praktische ondersteuning gegeven. Deze vorm van begeleiding wordt ook gegeven bij zelfstandig wonen met begeleiding.
 • Groepsbegeleiding
  Begeleiding vindt plaats in klein groepsverband met leeftijdsgenoten door vaste begeleiders op locatie.
 • Begeleid wonen
  Een kleinschalig woontraject waarbij jongeren 24 uur per dag begeleiding krijgen op weg naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfstandig wonen (met ambulante begeleiding).
 • Logeeropvang
  Tijdelijke logeeropvang (weekend/doordeweeks) gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, het leren contact maken en onderhouden met leeftijdsgenoten en om ouders/verzorgers te ontlasten in de gezinssituatie.

Tijdens al onze begeleidingen staat de cliënt centraal!

Informeer naar de specifieke mogelijkheden bij Stichting Empower.