Spring naar content

Ons streven: gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid

Het bevorderen van kwaliteit

Autisme is uniek. De kwaliteiten en beperkingen van ASS uiten zich bij elke persoon anders, bijvoorbeeld in gedachten, handelingen, voelen, horen, zien en verbanden leggen. Hierbij spelen omgevingsfactoren als geluid, licht, mensen in de directe nabijheid en tijd een belangrijke rol.

Kenmerkend voor alle mensen met ASS is dat de informatieverwerking anders is en dat zij een andere waarneming van de wereld om ons heen hebben. Overzicht hebben is moeilijk, er is teveel keus, het is niet duidelijk wat iemand wil, signalen geven iets heel anders aan dan de letterlijke betekenis zegt. Hierdoor worden ‘gewone’ activiteiten in het dagelijks leven zo moeilijk dat men vastloopt.