Spring naar content

Veilig en zelfstandig, een nieuw thuis

Vertrouwd kunnen loslaten

Soms is het niet meer haalbaar om met uw zoon, dochter en/of pleegkind samen te wonen. Daarom biedt Stichting Empower woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving. Uiteraard alleen als er ruimte is.

Hierbij wordt ambulante begeleiding aangeboden in klein groepsverband met vaste begeleiders. Op werkdagen en indien nodig en/of wenselijk ook in het weekend. De doelstelling achter deze manier van wonen en begeleiden is dat uw zoon, dochter en/of pleegkind doorstroomt naar een eigen, zelfstandige woonvoorziening, ondersteund en met ambulante begeleiding. Opplussen noemen we dat bij Stichting Empower!

Geïnteresseerd?
Neem contact
met ons op: