Spring naar content

Veilig en zelfstandig, een nieuw thuis

Vertrouwd kunnen loslaten

Soms is het niet meer haalbaar om met uw zoon, dochter en/of pleegkind samen te wonen. Daarom biedt Stichting Empower woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving. Een eigen beschermde, veilige woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving.

Hierbij wordt geclusterd ambulante begeleiding aangeboden in klein groepsverband, met vaste begeleiders. Op werkdagen en indien nodig en/of wenselijk ook in het weekend. De doelstelling achter deze manier van wonen en begeleiden is dat uw zoon, dochter en/of pleegkind doorstroomt naar een eigen, zelfstandige woonvoorziening. Indien nodig ondersteund en met ambulante begeleiding. Opplussen noemen we dat bij Stichting Empower!

Geïnteresseerd?
Neem contact
met ons op: