Spring naar content

Begeleiding vanuit presentie

Ontwikkelen vanuit een bredere kijk op gezondheid

Stichting Empower werkt conform de richtlijnen van Het Kwaliteitskader Jeugd en Het Nederlands Jeugd Instituut. Daarnaast zetten we SKJ geregistreerde jeugd en gezinsprofessionals in om op deze wijze de beste en meest verantwoorde zorg te leveren.

Het Kwaliteitskader Jeugd beschrijft in welke situaties, omstandigheden en/of voor welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet (of een beroepsbeoefenaar die werkt in combinatie met, of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional), én het bakent af in welke gevallen en/of voor welke werkzaamheden een niet-geregistreerde professional kan worden ingezet.

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is waar we ons op richten. We maken gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van jeugdigen en opvoeders. En zorgen dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. Een gelukkige jeugd voor élk kind.

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een professionele netwerkorganisatie, die verantwoordelijk is voor de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en voor de uitvoering van het collegiaal toezicht. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers binnen het jeugddomein. SKJ is opgericht door de drie beroepsverenigingen, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Methodieken: Empower betekent zoveel mogelijk eigen regie voeren, zelfstandig beslissen.
Stichting Empower zet zowel mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD als hun begeleiders in hun kracht. Het symbool van onze Stichting is opplussen; streven naar verbetering en groei in ontwikkeling vanuit succeservaringen. De jongere zelf staat centraal tijdens de begeleiding. Wat en hoe wil iemand leren? Door te zorgen voor een goede vertrouwensband tussen de jongere en pedagogisch medewerker, ontstaat een veilige sfeer waarin de jongere zich kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en bij praktische vaardigheden in het dagelijks leven. Van daaruit wordt de begeleidingsmethodiek gekozen die het beste aansluit bij de client.

Stichting Empower methodieken en theorieën