Spring naar content

Het bevorderen van kwaliteit

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Daarbij is onze missie: Het bevorderen van de kwaliteit van leven zowel voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving als voor de mensen in hun omgeving.

Vanuit veiligheid en op basis van gelijkwaardigheid samen werken aan zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl van de cliënt. Vanuit de mogelijkheden werken aan succeservaringen en het overwinnen van angsten. Vanuit de ontwikkeling van een positief zelfbeeld verder werken aan andere competenties.

Samenwerking is de sleutel

Stichting Empower werkt in haar begeleiding graag samen met behandelaars, scholen en andere hulpverleners, zodat de begeleiding éénduidig en goed op elkaar afgestemd is. Vanuit betrokkenheid bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen is onze organisatie in staat om helder en efficiënt op zorgvragen in te spelen.