Spring naar content

U staat niet alleen

Wij bieden
u begeleiding

Soms merkt u dat uw zoon, dochter en/of pleegkind wat hulp kan gebruiken. Stichting Empower biedt daarom diverse ambulante begeleidingsmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving. Onze begeleiders werken vanuit een gezonde levensstijl aan het (aan)leren van (sociale) vaardigheden, angsten overwinnen, samenwerken, persoonlijke verzorging en het stimuleren van zelfredzaamheid. Het opplussen met als basis hetgeen uw (pleeg)kind al kan.

Stichting Empower biedt ook begeleiding aan ouders/verzorgers en/of broertjes/zusjes, die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind/naaste met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving. Tijdens de ouderbegeleiding wordt ouders/verzorgers/broertjes/zusjes geleerd om voor zichzelf en voor hun kind/naaste haalbare doelen te stellen.

Samen strategie bepalen

Samen met de ouderbegeleider wordt de juiste strategie gekozen voor de oplossing van een bepaald probleem tijdens de opvoeding. Afhankelijk van uw vragen ondersteunt de ouderbegeleider middels een luisterend oor, adviezen en het verstrekken van informatie.
Anders met elkaar omgaan en elkaar beter leren begrijpen geeft vaak al een stuk verlichting. Stichting Empower begeleidt u hierbij.

Geïnteresseerd?
Neem contact
met ons op: