Spring naar content

Even op adem komen

Wanneer u wat ruimte wilt

Soms wilt u even ontlast worden in de zorg voor uw zoon, dochter en/of pleegkind. Stichting Empower begrijpt dat heel goed. Daarom bieden wij verschillende logeermogelijkheden in een eigen beschermde, veilige woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving.

Stichting Empower werkt aan opplussen vanuit een gezonde levensstijl en aan het leren van sociale praktische vaardigheden, angsten overwinnen, samenwerken, persoonlijke verzorging en het stimuleren van zelfredzaamheid. Kortdurende verblijven en logeeropvang fungeren als respijtzorg voor ouders/verzorgers en familie, waarbij altijd aan doelen wordt gewerkt. Hoe klein ook.

Geïnteresseerd?
Neem contact
met ons op: