Spring naar content

Wij luisteren
naar jou

De medewerkers van Stichting Empower proberen zorgvragers zo goed mogelijk te helpen. Helaas komt het soms voor dat je het daar niet mee eens bent. Je vindt bijvoorbeeld dat de medewerker zijn/of haar afspraken niet nakomt of dat je onjuist behandeld bent. Stichting Empower vindt het belangrijk dat je jouw klachten kunt ventileren. Door ons te laten weten waarmee je het oneens bent, geef je ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te optimaliseren en daar waar mogelijk te herstellen.

Als je vindt dat Stichting Empower je niet goed behandelt, of dat ze niet voldoende rekening houdt met jouw rechten, kun je daarover een klacht indienen. Gezamenlijk proberen we een goede oplossing te vinden voor jouw klacht, dit kan in de meeste gevallen door in gesprek te gaan. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op de klachtencommissie van Stichting Empower.

Hoe gaan wij om met jouw klacht?

Stichting Empower biedt meerdere mogelijkheden waarbij jij jouw klachten kan uiten:

  • Je kunt in gesprek gaan met degene op wie de klacht betrekking heeft (wanneer gewenst met leidinggevende erbij)
  • Je kunt in gesprek gaan met de onafhankelijke vertrouwenspersoon
  • Je kunt je klacht voorleggen aan de  klachtencommissie

In gesprek gaan met de medewerker

Heb je een klacht over de begeleiding, of de manier waarop er door Stichting Empower met jou om wordt gegaan, dan is het altijd verstandig om eerst in gesprek te gaan met de desbetreffende medewerker (desgewenst met zijn/haar leidinggevende). In veel voorkomende gevallen kunnen klachten snel verholpen worden waardoor de begeleiding op een goede en wenselijke manier gecontinueerd kan worden.

Als dit niet het gewenste resultaat heeft, of wil je om welke reden dan ook niet in gesprek gaan met de desbetreffende medewerker dan kun je je wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon of klachtencommissie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Als je een klacht of een vraag hebt over de begeleiding die je liever niet wilt bespreken met de begeleider, dan kun je altijd naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. Hij/zij kan je informatie en advies geven bij het oplossen van problemen en klachten. Stichting Empower is aangesloten bij JeugdStem, de vertrouwenspersoon is dan ook in dienst van JeugdStem. JeugdStem is een onafhankelijke organisatie welke je zowel online, als via de telefoon kan benaderen. Voor meer informatie: www.jeugdstem.nl

Vanuit JeugdStem is Fia Terpstra aangesteld als vertrouwenspersoon voor de cliënten van Stichting Empower. Zij is telefonisch te bereiken op: 088 555 1000

Klachtencommissie  

Als je een oordeel wilt over jouw klacht, dan kan je je wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt jouw klacht en zorgt er voor dat er (indien gewenst) snel actie wordt ondernomen zodat er een passende oplossing wordt gevonden.

Voor meer informatie kun je zelf contact opnemen met de klachtencommissie: klachtencommissie@stichtingempower.nl.