Spring naar content

Samen versterken we elkaar

Samenwerken met Stichting Empower

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Daarbij is onze missie: Het bevorderen van de kwaliteit van leven zowel voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD als voor de mensen in hun omgeving.

Visie

Vanuit veiligheid en op basis van gelijkwaardigheid samen werken aan zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl van de cliënt. Vanuit de mogelijkheden werken aan succeservaringen en het overwinnen van angsten. Vanuit de ontwikkeling van een positief zelfbeeld verder werken aan andere competenties.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met behandelaars als Vitree, Karakter, Accare en gemeentes. Hierdoor wordt begeleiding door Stichting Empower geïnitieerd vanuit de behandeling en begeleiding van de jongere afgestemd op IPG door de behandelaar in het gezin.

 Regelmatig houden wij multidisciplinair overleg met SWT/CJG/GGD, ouders, jongere, behandelaar, school/opleiding/werk om zo zorg op maat te bieden.

Samenwerken middels duidelijke kaders.
Daarom bieden we: