Spring naar content

Een plek waar jij je thuis voelt

Wonen onder begeleiding

Goede huisvesting en een stabiele woonomgeving zijn van groot belang voor iemand die een ondersteuningsbehoefte heeft. Het liefst krijg je deze ondersteuning in je eigen omgeving, zodat je verbonden blijft met je veilige haven. Iedereen heeft daarbij behoefte aan zo’n groot mogelijke zelfstandigheid. Soms heb je een tussenstap nodig tussen 'beschermd wonen' en 'zelfstandig wonen met nabijheid van ondersteuning'.

Begeleiding op een plek waar jij je thuis voelt, dat is onze kracht!

Stichting Empower biedt een eigen beschermde, veilige woonruimte voor jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving. Hierbij wordt geclusterd ambulante begeleiding aangeboden in klein groepsverband, met vaste begeleiders.

Doel van de begeleiding is het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid in aanloop naar volledig zelfstandig wonen. Tijdens de begeleiding kijken we als eerste naar wat jij al kan. Vanuit deze vaardigheden werken wij vervolgens aan de verdere ontwikkeling van jouw competenties en het bepalen van leerdoelen. De begeleiding en ondersteuning wordt op maat gegeven.