Spring naar content

De cliënt staat centraal

Groeien door presentie en positieve benadering

Empower betekent zoveel mogelijk eigen regie voeren, zelfstandig beslissen.
Stichting Empower zet zowel mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD als hun begeleiders in hun kracht. Het symbool van onze Stichting is opplussen; streven naar verbetering en groei in ontwikkeling vanuit succeservaringen.

Veiligheid staat voorop

De jongere zelf staat centraal tijdens de begeleiding. Wat en hoe wil iemand leren? Door te zorgen voor een goede vertrouwensband tussen jongere en pedagogisch medewerker, ontstaat een veilige sfeer waarin de jongere zich kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en bij praktische vaardigheden in het dagelijks leven.