Spring naar content

PMT bij Stichting Empower

Wat is PMT en hoe werkt het?

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening waarbij er gebruik wordt gemaakt van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten. Het doen en ervaren staan binnen PMT centraal. Door middel van de inzet van sport- en spel activiteiten en lichaamsgerichte werkvormen kan er op een laagdrempelige manier aan de hulpvraag worden gewerkt. Op deze manier wordt er meer inzicht verkregen in het eigen denken, voelen en handelen en kan er worden geoefend met nieuw gedrag. De psychomotorisch therapeut helpt om de ervaringen die in de therapie worden opgedaan toe te kunnen passen in de praktijk.

Voorbeelden waarbij PMT kan worden ingezet zijn:

  • Leren reguleren van emoties
  • Vergroten van het zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Het leren herkennen van grenzen van jezelf/ de ander
  • Leren om hulp te vragen
  • Initiatief nemen
  • Vergroten van sociale vaardigheden
  • Omgaan met stress en spanning

Wat biedt Stichting Empower?

Stichting Empower biedt ondersteunend binnen en naast haar begeleidingsvormen PMT aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD of die een structuur verlenende omgeving nodig hebben, dus complementair aan haar begeleiding, niet als therapievorm op zichzelf.

Aanmelding

Met de medewerker van het sociaal wijkteam overlegt u of PMT als aanvulling op begeleiding passend is voor uw kind.
Daarna kunt u contact opnemen met Stichting Empower voor de aanmelding doormiddel van onderstaande gegevens of doormiddel van het contactformulier.

Geïnteresseerd?
Neem contact
met ons op: