Spring naar content

Even voorstellen: Nieuwe leden Raad van Toezicht Stichting Empower

Stichting Empower is verheugd en trots de twee nieuwe leden van onze Raad van Toezicht voor te kunnen stellen, te weten Noortje Gerritsen én Peter Pels als beoogd voorzitter.

Noortje brengt veel ervaring en kennis mee met betrekking tot samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten waarbij zij een managerial rol heeft vervuld of nauw betrokken is geweest als strategisch adviseur op onder andere het vlak van zorg en kwaliteit. Zij kent de gemeentelijke en beleidskant van het sociaal domein zeer goed, maar heeft ook bestuurlijke ervaring opgedaan vanuit de aanbiederskant. Kortom, zij brengt een brede expertise mee waar de stichting zeker haar voordeel mee kan doen. Noortje over haar nieuwe rol:” Door mijn werk weet ik veel van hoe de systemen rond jeugdhulp werken. Maar bij al mijn opdrachten staan voor mij de mensen en hun vragen centraal, geen hokjes of systemen. Ook bij Stichting Empower zie ik dat het écht om de kinderen, jongeren en jongvolwassenen gaat en dat vind ik heel mooi. Graag gebruik ik mijn ervaring om deze mooie organisatie verder te helpen binnen het ingewikkelde zorglandschap.”

Peter is een ervaren toezichthouder, die zich snel thuis voelt in een nieuwe omgeving en snel vertrouwd is met een nieuwe opgave. Met zijn jarenlange bestuurlijke en toezichthoudende ervaring bij met name woningcorporaties in de regio’s  Zwolle en Twente heeft Stichting Empower een sterke aanvulling binnen het toezichthoudend orgaan aan zich verbonden. Peter hierover: “Ik zet mij graag in om een bijdrage te leveren aan de begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een diagnose Autisme of ADHD. Hierbij blijven wij ons de vragen stellen hoe wij er in de toekomst voor blijven zorgen dat iedereen die zorg behoeft ook de juist professionele en veilige zorg krijgt en op welke wijze wij dat beschikbaar en betaalbaar houden. Een forse opgave, waar ik mij graag voor inzet bij een prachtige organisatie!”

Wij doen de beide nieuwe leden tekort met deze introductie, want uiteraard blijft het niet bij alleen de aangegeven expertise en ervaring. Stichting Empower wenst Noortje en Peter enorm veel succes toe met het uitoefenen van hun functie en wil ze via deze weg daarmee feliciteren.