Vrienden van Stichting Empower

Stichting Empower zet zich in om jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) activiteiten aan te bieden die vanuit het budget vrijwel onmogelijk zijn om zelf te financieren. Dit doel kunnen wij niet alleen bereiken! Hiervoor zijn wij afhankelijk van sponsoren. Dit zijn de vrienden van Stichting Empower.

De vrienden van Stichting Empower ondersteunen ons bij het realiseren van diverse projecten. Dit kunnen projecten zijn ten behoeve van het vergoten van de kwaliteit van leven voor jongeren met ASS. Maar dit zijn ook maatschappelijke projecten in de regio.

Wilt u ook vriend van Stichting Empower worden? Neem dan contact met ons op!

Dankzij onze maatschappelijke partners zijn onderstaande (maatschappelijke) projecten gerealiseerd: 

Vincy-foundation Nederland sponsort Stichting Empower een 9-persoonsbus
De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. De VINCI Foundation NL wil dit doen door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. 

Vast onderdeel in de begeleiding van Stichting Empower is deelname aan lokale (sport)activiteiten in groepsverband. Door te beschikken over een eigen vervoersmiddel wordt het voor Stichting Empower makkelijker om aan deze activiteiten deel te nemen, het wordt mogelijk om meer jongeren te begeleiden op een veilige en duurzame manier.  Stichting Empower ontving een cheque om de aankoop van de 9- persoonsbus mogelijk te maken! Wij zijn de Vuncy Foundation ontzettend dankbaar!

Rotaract Zwolle schenkt Stichting Empower kano's en een aanhanger
Rotaract Zwolle is een organisatie die zich richt op ‘jezelf ontwikkelen, maatschappelijke projecten oppakken en op een leuke manier nieuwe mensen leren kennen’. Jaarlijks organiseert de Rotaract een champagneactie om een goed doel te ondersteunen. In 2016 is Stichting Empower gekozen als goed doel. De opbrengsten van de champagneverkoop zijn volledig ter beschikking gesteld aan Stichting Empower. Dit bedrag heeft het voor Stichting Empower mogelijk gemaakt om acht kano’s aan te schaffen, plus een aanhanger om deze kano’s mee te vervoeren. Stichting Empower is Rotaract Zwolle dan ook enorm dankbaar voor hun bijdrage.

Emerpark auto's sponsort Stichting Empower via ScanCoveryTrial
Soraya en Thimas van Zantwijk, actief met onder andere EmerparkAuto en Marvers, hebben een bijdrage geleverd aan de inrichting van het Empowerhuis in Hattem. Het Empowerhuis is geheel prikkelarm ingericht om jongeren de begeleiding te kunnen bieden zij nodig hebben. Thimas en Soraya dragen de organisatie een warm hart toe. Door hun bijdrage is de inrichting van het Empowerhuis mogelijk gemaakt.

Stichting Empower plaatst in samenwerking met de gemeente Zwolle twee fitnesstuinen
Stichting Empower heeft in samenwerking met de gemeente Zwolle twee fitnesstuinen geplaatst in Zwolle. Met het realiseren van deze twee fitnesstuinen richt Stichting Empower zich in eerste instantie op een ieder die gebruik wil maken van de toestellen. Dergelijke fitnessapparaten nodigen op een laagdrempelige manier uit tot beweging en kunnen kosteloos gebruikt worden door een brede doelgroep: jongeren, volwassenen en ouderen die nog redelijk goed ter been zijn. De toestellen zijn openbaar toegankelijk en zijn dus in principe dag en nacht beschikbaar en bruikbaar. Het doel van deze fitnesstuinen is om mensen meer aan het sporten en bewegen te krijgen.

Vrienden van Stichting Empower