Spring naar content

Ons streven: gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid

Martine Delfos

Martine France Delfos is een Nederlandse biopsycholoog, therapeut, docent, onderzoeker, taal- en letterkundige en auteur. Delfos studeerde eind jaren zestig psychologie en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Delfos is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker klinische psychologie en deed ervaring op in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Ze werkt als zelfstandig gevestigd psychologe/therapeute, onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme, traumaverwerking en eetstoornissen. Vanaf 1994 verzorgt zij ook nascholing en geeft ze regelmatig lezingen.

Delfos bracht verschillende theorieën en onderzoeken over autismespectrumstoornissen in een verklarend model onder. Hiernaast heeft ze het socioschema en de MAS1P (the mental age spectrum within 1 person) ontwikkeld. Haar theorie stelt dat er bij autisme sprake is van een vertraging en versnelling van de ontwikkeling tegelijk. Dit staat in tegenstelling tot de gangbare opvattingen van een defect of ontwikkelingsstoornis van een persoon met autisme.