Spring naar content

Een methode die het beste bij jou past

Stichting Empower hanteert verschillende effectieve methodieken waarmee we jou op de beste manier kunnen begeleiden. Zo kun jij het beste opplussen!

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

De positieve gezondheid jongeren tool is ontwikkeld op basis van de methodiek van Design Thinking voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar en helpt jongeren na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om zich beter te voelen.

Na registratie beantwoorden jongeren vragen en worden zo bewust gemaakt hoe ze hun gezondheid ervaren. Gezondheid wordt hierbij gezien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf de regie te voeren. De tool is voor jongeren mét en zonder chronische aandoening en een aanvulling op de reeds bestaande Kind- en Volwassenentool.

Psycho Educatie

Psycho Educatie is een methodiek in de hulpverlening aan mensen met een langdurige beperking of handicap. Ze verwijst naar een reeks educatieve of opvoedkundige interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking.

TOM-Training

De TOM-training - gebaseerd op de Theory Of Mind - bevordert bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een Autisme-Spectrum Stoornis (ASS) de sociaal-cognitieve ontwikkeling, waardoor zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen. Zij leren bijvoorbeeld emoties te herkennen en bedrog te onderkennen.

Brain Blocks

Brain Blocks is een interventie die breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en in het onderwijs. Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen tussen de cliënt en belangrijke anderen in zijn omgeving kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

Rots en Water

Word weerbaar en krijg zelfvertrouwen! Het weerbaarheidsprogramma ‘Rots en Water’ leert jongeren op een goede manier voor zichzelf op te komen en zelfverzekerder te worden. Een psycho-fysieke training, waarbij bewustwording en positieve sociale vaardigheden ontwikkeld worden. Hoe komt men over op een ander? En welk gevolg heeft het eigen gedrag?

Door fysieke oefeningen tijdens de training te doen, ervaart een jongere hoe krachtig hij of zij is. Hiermee wordt het zelfvertrouwen bevorderd. We bespreken de oefeningen en spelen situaties na, waardoor de jongere zich bewust wordt van zichzelf en van de interactie met de ander. Het geeft zelfvertrouwen bij het aangaan van contact met anderen.

LEFF

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve programma MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it!). LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 18 jaar met overgewicht of obesitas. Het is een gecombineerde leefstijlinterventie waarbij gezinnen in groepsverband aan de slag gaan met gezond eten en bewegen.