Spring naar content

Ons streven: gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

De positieve gezondheid jongeren tool is ontwikkeld op basis van de methodiek van Design Thinking voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar en helpt jongeren na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om zich beter te voelen.

Na registratie beantwoorden jongeren vragen en worden zo bewust gemaakt hoe ze hun gezondheid ervaren. Gezondheid wordt hierbij gezien als het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf de regie te voeren. De tool is voor jongeren mét en zonder chronische aandoening en een aanvulling op de reeds bestaande Kind- en Volwassenentool.