Spring naar content

Begeleiding volgens een praktische en effectieve theorie

Stichting Empower werkt volgens verschillende theorieën die wat ons betreft het beste aansluiten bij de methodiek van Empower. Zo kunnen we samen opplussen!

De presentietheorie

Stichting Empower begeleidt vanuit de presentietheorie en -benadering. Prof. Dr. A. Baart is hiervan de geestelijk vader. Prof. Dr. A. Baart studeerde andragologie, specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie en promoveerde in de wijsbegeerte.

De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentie benadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.

Martine Delfos

Martine France Delfos is een Nederlandse biopsycholoog, therapeut, docent, onderzoeker, taal- en letterkundige en auteur. Delfos studeerde eind jaren zestig psychologie en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Delfos is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker klinische psychologie en deed ervaring op in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Ze werkt als zelfstandig gevestigd psychologe/therapeute, onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme, traumaverwerking en eetstoornissen. Vanaf 1994 verzorgt zij ook nascholing en geeft ze regelmatig lezingen.

Delfos bracht verschillende theorieën en onderzoeken over autismespectrumstoornissen in een verklarend model onder. Hiernaast heeft ze het socioschema en de MAS1P (the mental age spectrum within 1 person) ontwikkeld. Haar theorie stelt dat er bij autisme sprake is van een vertraging en versnelling van de ontwikkeling tegelijk. Dit staat in tegenstelling tot de gangbare opvattingen van een defect of ontwikkelingsstoornis van een persoon met autisme.