Stichting Empower

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid. 

Zorg op maat
Stichting Empower werkt in haar begeleiding graag samen met behandelaars, scholen en andere hulpverleners, zodat de begeleiding éénduidig en goed op elkaar afgestemd is. Heeft een cliënt behoefte aan behandeling, of hebben ouders behoefte aan gezinsbegeleiding of oudergesprekken, dan ondersteunen wij graag in een gesprek met Sociaal Wijkteam/ Centrum voor Jeugd en Gezin (SWT/CJG). Wij faciliteren een gesprek waarin alle hulpverleners, SWT /CJG en eventuele behandelaar met cliënt en/of ouders de zorgbehoefte met elkaar bespreken. Door nauw samen te werken met externe (zorg)partijen verbreedt Stichting Empower haar faciliteiten en mogelijkheden om zorg op maat te bieden. Vanuit betrokkenheid bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen is onze organisatie in staat om helder en efficiënt op zorgvragen in te spelen. 

Begeleidingsvormen

 • Individuele begeleiding/ambulante begeleiding 
  Eén-op-éénbegeleiding door vaste begeleiders volgens afspraak, zo nodig op wisselende locaties op wisselende tijden. In de begeleiding is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en wordt praktische ondersteuning gegeven. Deze vorm van begeleiding wordt ook gegeven bij zelfstandig wonen met begeleiding.
 • Groepsbegeleiding 
  Begeleiding vindt plaats in klein groepsverband met leeftijdsgenoten door vaste begeleiders op locatie.
 • Begeleid wonen 
  Een kleinschalig woontraject waarbij jongeren 24 uur per dag begeleiding krijgen op weg naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfstandig wonen (met ambulante begeleiding).
 • Logeeropvang 
  Tijdelijke logeeropvang (weekend/doordeweeks) gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, het leren contact maken en onderhouden met leeftijdsgenoten. Ook bedoeld om ouders/verzorgers te ontlasten in de gezinssituatie.

Tijdens al onze begeleidingen staat de cliënt centraal!

Stichting Empower is actief in de volgende gemeenten:

Informeer naar de specifieke mogelijkheden bij Stichting Empower.

Download onze informatiegids voor meer informatie over Stichting Empower.

Informatiegids Stichting Empower