Stichting Empower

Stichting Empower is een organisatie zonder winstoogmerk, gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen van onze cliënten. Stichting Empower is daarbij van mening dat het begrip autisme genormaliseerd moet worden. ‘Normaal waar het normaal kan, speciaal waar het speciaal moet’ is hierbij ons motto. Meer informatie over onze missie, visie en samenwerkingen met behandelaars leest u hier. 

Het huidige en toekomstige beleid staat omschreven in het beleidsplan van Stichting Empower.

Organisatiestructuur
Stichting Empower is een organisatie met een platte organisatiestructuur. De begeleiding wordt uitgevoerd door

  • Pedagogische hulpverleners
  • Psychomotorische therapeuten
  • Bewegingsagogische therapeuten
  • Maatschappelijk werk- en dienstverleners 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Dit houdt onder mee in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun diensten. 

Bestuursleden Raad van Toezicht
Cottam, Neil
Sevink, Eddie Theodorus
Voulon,Willem

van der Wildt, Wilhelmus
Jagersma, Marcel

De organisatiestructuur staat weergegeven het organogram van Stichting Empower. 

Financiële gegevens

Stichting Empower is een dienstverlenende organisatie zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat alle inkomsten worden ge(her)investeert in de kwaliteit van de dienstverlening. De Stichting wordt gefinancierd vanuit Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden Budgetten (PGB) en subsidies. De financiële gegevens van stichting Empower staan weergegeven in de jaarverslagen van Stichting Empower.

 

Verslaglegging Stichting Empower

Hieronder vindt u een overzicht van de verslaggeving van Stiching Empower:

Jaarverslag 2015 (.pdf) Jaarverslag 2016 (.pdf) Jaarverslag 2017 (.pdf) Jaarverslag 2018 (.pdf) Jaarverslag 2019 (.pdf) Beleidsplan Stichting Empower (.pdf) Folder Stichting Empower (.pdf) Organogram Stichting Empower (.pdf)