Spring naar content

Samen worden we sterker!

De kracht van
autisme volgens
Stichting Empower

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of mensen die behoefte hebben aan een structuur verlenende omgeving. Onze begeleiding is gericht op het ontwikkelen van jouw zelfredzaamheid, zelfstandigheid en gezonde levensstijl.

Dankzij erkende methodieken, beweegprogramma’s en actieve onderlinge samenwerking overwin je angsten, ervaar je successen en ontwikkel je een positief zelfbeeld. Binnen een veilig klimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld methodisch gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Denk aan het ontwikkelen van zelfstandigheid en het leren omgaan met grenzen.

Met erkende methodieken en theorieën zetten wij zelfredzaamheid op 1!